วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554

เศรษฐกิจพอเพียง รากฐานของชีวิตพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
"เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะอยู่มั่นคงก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป "

ไม่มีความคิดเห็น: