วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554

โอ่งของมาร์ติน


จะเลือกเติมน้ำให้เต็มตุ่ม หรือ อุดรูรั่ว ไม่ให้น้ำไหลออกจนหมด


ไม่มีความคิดเห็น: